Rrefimet E Agjentit Anglez Dhe Armiqësia E Anglezëve Ndaj Islamit
Allahu teala në Kur’anin kerim në ajetin e 82 të sures Maide thotë: “Armiqtë më të mëdhenj të Islamit janë Çifutët dhe Mushrikët (ata që i bëjnë shok Allahut)”. Ai që ka nxjerrë shpifjen e parë për ta shkatërruar Islamin nga brënda ka qenë çifuti nga Jemeni Abdullah bin Sebe. Krijoi sektin (Shi’i) si alternativë e (ehli synetit) që është Islami i vërtetë. Çifutët që dalin në pah çdo shekull si dijetarë të sektit (Shi’i) vazhdojnë ta fuqizojnë këtë sekt. Për dëmet që Çifutët i kanë bërë Islamit flitet gjatë në librat: (Hijanetu-ul-jehud) i botuar në Kuvajt nga

ADD TO CART
 |  Show All Books
(Mektebet-us-sahabet-il-islamijje), dhe në librin (Err-rrexhlus-sanem) të botuar në Bejrut. Pas ngjitjes në qiell të Isait “alejhis-selam” dhe me shkrimin e Ungjillëve të gabuar shumica e Krishterëve u bënë (Mushrikë). Ata që nuk u bënë mushrikë, për shkak se nuk i besuanMuhammedit “alejhis-selam” u bënë (kafirë). Këtyre dhe Çifutëve u thuhet (Ehli kitab). Me zbritjen e Islamit priftërinjtë e humbën pushtetin e tyre që kishin në periudhën e mesjetës. Këto për të zhdukur Islamin krijuan bashkësi misionerësh. Ato që përparuan më shumë në këtë drejtim ishin Anglezët. Në Londër u krijua posaçërisht Ministria e Kolonive. E kanë sulmuar Islamin me ushtri, politikë dhe hile çifutësh që nuk i arrin mendja e njeriut. Hempher është vetëm një nga mijëra agjentë Anglezë që punonte nën urdhërat e Ministrisë së Kolonive. Ky në vitin 1713 (Hixhri 1125), u njoh në Basra me 14 vjeçarin Nexhdi Muhammed, e mashtroi atë për vite me radhë dhe e bëri që të krijonte sektinVehabi. Në vitin 1737 (Hixhri 1150) me urdhër të Ministrisë së Kolonive e shpallën haptazi këtë sekt të ri.
PDF
DOWNLOAD PREVIEW
(308 KB)

Adobe Acrobat Reader must be installed on your computer in order to view the PDF format.

EPUB
DOWNLOAD

EPUB formats, Mac computers, iPhone and iPad devices in computers iBook and a PC can read with Adobe Digital Editions.

MOBI
DOWNLOAD

MOBI formats, with book-reading devices can read the Kindle sold by Amazon.com.