١٦- مناهج العباد
كتاب (مناهج العباد) دانش هاي ايمان و عبادت را بيان ميكند.اسم كتاب معني (مذاهب در عبادت) را ميرساند. نويسنده آن محمد ابن احمد فرغاني است. وي طلبه نجيب الدين سهروردي است. از صدرالدين قونوي نيز استفاده برده است. ور ٦٩١ [١٢٩٢ م.] وفات نموده است. احكام فقهي را نظر به چهار مذهب بيان كرده بروي تصوف و اخلاق نيكو معلومات هاي وسيع ارائه ميدارد.اين كتاب در بورسا در كتابخانه مسجد جامع سلطان اورخان خان در بخش (امنيت) در قيد شمار ه٩٧/١٤٣ از روي نسخ هاي خطي گرفته شده وبعداز مقابله با دو نسخه خطي ديگري كه در كتاب خانه سليمانيه استانبول به چاپ رسيد. ازعلماي عثماني محمد ابن ادريس بتليسي، اين كتاب رااز فارسي به تركي ترجمه نموده اسم (مدارج الاعتقاد) رابه آن داده است.موضوع (نكاح در اسلاميت) كه در كتاب (سعادت ابديه) وجوددارد از كتاب (مناهج العباد) ترجمه گرديده است.هلك.

SİPARİŞE EKLE
 |  Tüm Kitapları Göster
PDF
İNDİR GÖSTER
(22,384 KB)

PDF formatlarını görüntüleyebilmek için bilgisayarınızda Adobe Acrobat Reader kurulu olmalıdır.

EPUB
İNDİR

EPUB formatlarını, Mac bilgisayarlar, iPhone ve iPad cihazlarında iBook ile PC bilgisayarlarda ise Adobe Digital Editions ile okuyabilirsiniz.

MOBI
İNDİR

MOBI formatlarını, Amazon.com tarafından satılan Kindle kitap okuma cihazları ile okuyabilirsiniz.